• 12 August 2023

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 โดยมีพระสงฆ์ 92 รูป ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง จากพุทธศาสนิกชนที่มาตั้งแถวรอทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน พร้อมด้วยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก หลังจากนั้นได้ประกอบพิธีทางศาสนาถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ โดยมีผู้นำศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดูอาอ์ขอพร , ผู้นำศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร , ผู้นำศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู สวดถวายพระพร และผู้นำศาสนาซิกข์ ศาสนาจารย์สวดอัรดาส ขอพรจากพระศาสดา ณ หอกิตติคุณ เทศบาลเมืองตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก