• 8 November 2023

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และคณะฯ เป็นเจ้าภาพอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา มีพระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพระครูเมธีวรคุณ เจ้าอาวาสวัดมณีบรรพต วรวิหาร เป็นผู้นำพระสงฆ์ 8 รูป ประกอบพิธีฯ โดยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ในครั้งนี้ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมในพิธี ณ วัดมณีบรรพต วรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทั้งนี้ มียอดบริจาคปัจจัยร่วมทำบุญในวันนี้ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,555,555 บาท