• 21 October 2022

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดตาก ณ วัดมณีบรรพตวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี