• 27 October 2023

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นางนิตยา สุวรรณาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ บริเวณถนนหน้าอาคารพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เนื่องในวัน “ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ” จัดโดยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โดยในงานมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า “พระบิดาแห่งแพทย์แผนไทย” เปิดให้ชมนิทรรศการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ณ อาคารบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก