• 17 April 2023

วันที่ 17 เมษายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2566 เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้กอบกู้เอกราช โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธาน พร้อมด้วยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธี ทั้งนี้มีการประกอบพิธีบวงสรวงถวายเครื่องราชสักการะ มีอาจารย์กรภัทร์ สินพรมมา นำประกอบพิธีพราหมณ์ ต่อด้วยพิธีสงฆ์ และมีพระครูสิริสุตวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอวังเจ้า เจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ บริเวณมณฑลพิธีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก