• 25 April 2023

วันที่ 25 เมษายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชึ่งตรงกับวันที่ 25 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงกอบกู้อิสรภาพให้ประเทศไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีฯ พร้อมด้วยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ข้าราชการ ประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก