• 7 November 2022

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐิน ให้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะฯ เป็นเจ้าภาพอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดมณีบรรพต วรวิหาร (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ในครั้งนี้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้าร่วมในพิธี โดยมี พระประสิทธิศีลคุณ เจ้าคณะจังหวัดตาก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระครูเมธีวรคุณ เจ้าอาวาสวัดมณีบรรพต วรวิหาร เป็นผู้นำพระสงฆ์ ประกอบพิธีฯ