• 28 September 2022

วันที่ 27 กันยายน 2565 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางสุพัตรา แจ่มตระกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร่วมพิธีเททอง (นำฤกษ์) วัตถุมงคลรูปหล่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก รุ่นที่ 5 “ชนะภัย” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานฆราวาสในพิธีเททอง พร้อมกันนี้ นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายศราวุธ ไทยเจริญ และ นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณมณฑลพิธี ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก

นอกจากนี้ ในวันที่ 17 เมษายน 2566 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก ได้กำหนดพิธีเทวาภิเสก รูปหล่อและเหรียญฯ อีกด้วย