• 20 April 2023

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นายแพทย์วันชัย พินิชกชกร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมพิธีรำถวายน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันประสูติขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีตัวแทนจากโรงพยาบาลเครือข่าย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมรำถวาย โดยมีนายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก เป็นประธานถวายสักการะและสดุดีองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทีมโดย ดร.เกศราภรณ์ พลสีลา ประธานชมรมแม่บ้านสาธารณสุข และสมาชิกชมรมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดตากร่วมพิธี ทั้งนี้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำ รับพร ผู้บริหารสืบสานประเพณี รื่นเริง ปีใหม่ไทย ชม ช๊อป ชิม ตลาดนัด สีเขียว และกิจกรรมโครงการมหกรรมรวมพลคนสร้างสุขภาพ ประจำปี 2566 โดยมีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากร่วมพิธีดังกล่าว ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก