• 28 July 2023

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยบูธให้ความรู้ Health Station Check , บิงโกสุขภาพ , โภชนาการน่ารู้ และเซียมซีสุขภาพ ในกลุ่มเปราะบาง เยาวชน คนพิการ และผู้สูงอายุ ในโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕ อำเภอเมือง จังหวัดตาก