• 24 October 2023

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมพิธีเปิดการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการให้ความรู้และการแถลงข่าวกิจกรรม “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนำถวายความเคารพเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นพ.ชญานิน ศรีสุข อายุรแพทย์ระบบประสาทและสมอง กล่าวรายงาน

ทั้งนี้มีนางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นพ.พิจารณ์ สารเสวก รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก (ด้านเวชกรรมป้องกัน 3) นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก นางปราณี คู่มณี ศึกษาธิการจังหวัดตาก คณะทำงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีดังกล่าว โดยโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย ในปีนี้จัดในธีมหัวข้อ “No Stroke for All Thais by New Gen : คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” เพื่อสร้างความตระหนักและเรียนรู้ โรคหลอดเลือดสมองแก่เด็กไทยรุ่นใหม่ในการดูแลตนเองและคนในครอบครัว ซึ่งกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต จัดโดยพร้อมเพรียงกันทั้งประเทศในวันอาทิตย์ ที่ 29 ตุลาคม 2566