• 20 May 2023

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นพ.พัฒนะ ภู่พัฒนะกุล พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ออกบูธประชาสัมพันธ์การเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี บริการเสริมพิเศษ รวมไปถึงวัคซีนทางเลือก ที่ให้บริการใน ศูนย์สุขภาพดี (wellness Center) , ศูนย์โรคหัวใจของโรงพยาบาล และสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) โดยมีนายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก เป็นประธานในงานการแข่งขันวิ่ง TAK MARATHON SERIES (TAK 21) ร่วมกับ บริษัท รันรันทีม จำกัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) สำนักงานเครือข่ายงดเหล้า(สคล.) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมเวียงวัง ชั้น G โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันวิ่ง TAK MARATHON SERIES (TAK 21) จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก