• 12 May 2023

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดหอผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยเด็กวิกฤต (pediatric intensive care unit) (PICU) พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี และนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดมณีบรรพตวรวิหาร สวดเจริญพระพุทธมนต์และเจิมหอผู้ป่วยเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีพระครูเมธี วรกุล เจ้าอาวาสวัดมณีบรรพตวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช