• 18 October 2023

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 13.10-13.30 น. นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายแพทย์หญิงปัทมาพร ทองสุขดี จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้สัมภาษณ์ทางสถานีวิทยุ รายการวิทยุ อสมท. เพื่อชุมชน ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อสมท. จังหวัดตาก FM.97.25 MHz. ในหัวข้อ “เด็กติดเกม ทำอย่างไรดี” ทั้งนี้สืบเนื่องจากพ่อแม่หลายคนมาหาหมอด้วยปัญหาลูกติดเกมเยอะขึ้น มีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งที่หมอตรวจพบว่าเด็กเป็นภาวะซึมเศร้า จะด้วยปัจจัยจากในครอบครัว ความกดดันทางสังคม ความคาดหวังในตัวเองก็ตาม ถ้าลองสังเกตลูกดูดีๆ จะพบว่าเกมเป็นแค่สิ่งที่กลบเกลื่อนปัญหาใหญ่ในหัวใจของเขา โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่น ถ้าพ่อแม่ไม่มีเวลาให้กับเขาบ้างเลย เขาก็เลือกที่จะหลีกหนีความเจ็บปวดจากโลกความจริงไปอยู่ในโลกออนไลน์ได้

นอกจากนี้ยังพบปัจจัยอีกมากมาย ที่อาจทำให้เกมกลายเป็นตัวร้ายในสังคมปัจจุบัน แต่หากเราใช้สื่อตัวนี้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มันจะกลายเป็นอาวุธที่ดีในการสร้างสัมพันธภาพ และความมั่นใจในตัวเองให้เด็กได้