• 12 November 2023

” บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดของการให้ “

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ นางนิตยา สุวรรณาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนมอบพวงหรีดเพื่อแสดงความไว้อาลัย พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรขอบคุณครอบครัวผู้บริจาค ไต 2 ข้าง และดวงตา 2 ดวง ผ่าตัดโดยทีมแพทย์ รพ.พระรามเก้า กรุงเทพฯ จัดเก็บดวงตาโดย นพ.พัฒนะ ภู่พัฒนะกูล จักษุแพทย์ และชันสูตร โดยนพ.วรางกูร จันทร์ปาน แพทย์นิติเวช ส่งมอบอวัยวะให้แก่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอกราบขอบพระคุณในจิตอันเป็นกุศล และขอกุศลแห่งผลบุญในครั้งนี้ อำนวยผลดล บันดาลส่งดวงวิญญาณท่านสู่ภพที่ดีด้วยเทอญ