• 29 May 2021

ระบบจองบริการแพทย์แผนไทย จองเองได้ง่าย กดผ่าน link นี้http://room.tsm.go.th/appointment/thai_massage.php หรือสแกน QR code ตามภาพ🔸️บริการนวด และประคบสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษาโรค หรือ ฟื้นฟูสมรรถภาพ🔸️บริการตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทย📌เงื่อนไขการจอง 1.สามารถจองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน2.เมื่อต้องการยกเลิกนัดกรุณาทำการ ยกเลิกนัดในระบบ หรือ ติดต่อยกเลิกนัดกับเจ้าหน้าที่ ล่วงหน้าก่อน 1 วัน3.การจองประเภท นวด และประคบสมุนไพร ระบบการจองเปิดให้จองเฉพาะ ในเวลาเท่านั้นคือวัน จันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลา [08.00-10.00] ,[12.00-13.00] , [14.00-15.30]4.การจองประเภท นวด และประคบสมุนไพร ท่านจะสามารถ ระบุชื่อหมอนวด ได้เฉพาะที่ปฏิบัติงานตรงกับช่วงเวลาที่ท่านเลือก หรือ ยังมีคิวว่างอยู่ เท่านั้น5.การจองประเภท ตรวจรักษาทางการแพทย์แผนไทย ไม่ต้องระบุชื่อผู้รักษา สามารถจองได้ไม่จำกัดคิว6.หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อเบอร์ 055-511024 ต่อ 1085 หรือ 086-449-2969 ในเวลาราชการ#นวด#แพทย์แผนไทย#โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช#ตสม ตั้งใจ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา