• 24 ธันวาคม 2020

ศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2564 จำนวน 9 อัตรา