รายละเอียดห้องพิเศษ

ห้องพิเศษ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

             ค่าบริการ | ห้องพิเศษ

                 ราคา 2,500 – 3,000 บาท/ต่อวัน

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

    เครื่องปรับอากาศ
    เครื่องทำน้ำอุ่น
    ทีวี

 

    ตู้เย็น
    พัดลม
 

ห้องพิเศษ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ชั้น6 และชั้น7

             ค่าบริการ | ห้องพิเศษ

                 ราคา 1,800 บาท/ต่อวัน

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

    เครื่องปรับอากาศ
    เครื่องทำน้ำอุ่น
    ทีวี

 

    ตู้เย็น
    พัดลม
 

ห้องพิเศษ อาคาร 75 ปี ชั้น2

             ค่าบริการ | ห้องพิเศษ

                 ราคา 1,600 บาท/ต่อวัน

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

    เครื่องปรับอากาศ
    เครื่องทำน้ำอุ่น
    ทีวี

 

    ตู้เย็น
    พัดลม
 

ห้องพิเศษ สูติ-นารีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม

             ค่าบริการ | ห้องพิเศษ

                 ราคา 1,200 บาท/ต่อวัน

สิ่งอำนวยความสะดวกในห้อง

    เครื่องปรับอากาศ
    เครื่องทำน้ำอุ่น
    ทีวี

 

    ตู้เสื้อผ้า
    โซฟา