• 29 September 2022

วันที่29 กันยายน 2565 เวลา13.00-16.00 นางสาวชลาลัย เขียวสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล มอบหมายให้ นางนิตยา สุวรรณาภรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และนางสาวกรุณา ศรีปวนใจ พยาบาลป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล บรรยายเสริมความรู้วิชาการเรื่อง การป้องกันการแพร่การะจายเชื้อแบบมาตรฐาน และมีการทดสอบการล้างมือ 7 ขั้นตอน ให้กับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ EMT Outsourcing ในองค์กรพยาบาล จำนวน 83 คน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก