• 26 April 2021

#แนะนำช่องทางการเข้าดูผลการตรวจ
สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เพิ่มความสะดวกสำหรับผู้รับบริการ
ท่านสามารถเข้าดูผลการตรวจได้จาก 3 ช่องทาง ดังนี้ครับ

1. เข้าดูผ่านช่องทาง LINE: TSM Connect
ท่านสามารถกดเพิ่มเพื่อนด้วย QR code ของ TSM Connect ตามรูปครับ

2. เข้าผ่าน Scan QR ตามรูป

3. เข้าดูผ่านเวปไซต์ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช www.tsm.go.th

หลังทราบผลการตรวจแล้ว
กรณีผลตรวจไม่พบเชื้อ : แนะนำให้กักตัว 14 วัน และสังเกตอาการ ถ้าผิดปกติให้ติดต่อคลินิกไข้หวัดครับ
กรณีผลตรวจพบเชื้อ : ทางโรงพยาบาลจะติดต่อตามเบอร์ที่ท่านได้แจ้งไว้กับโรงพยาบาล

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถาม
โทร: 055-511024(ในเวลาราชการ)

#FightForCOVID19
#หมอเมืองตากห่วงใยคุณ