• 1 กุมภาพันธ์ 2021

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรับมอบ อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด-19
จาก สภากาชาดไทย โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก

วันที่ 1 ก.พ. 64 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก นางสาวนฤมล พรหมวา หัวหน้าสถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) นายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา ปลัดจังหวัดตาก สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ร่วมกันมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมี นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมด้วย ผู้บริหาร และบุคลากร รับมอบสิ่งของ

โดยครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะฯ ได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นในการป้องกันโควิด-19 มอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประกอบด้วย หน้ากากอนามัย N95 จำนวน 800 ชิ้น , Face Chield จำนวน 200 ชิ้น , ถุงคลุมรองเท้าแบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable Shoe Cover) จำนวน 200 ชิ้น , ถุงมือตรวจโรค (Examination gloves) จำนวน 20,000 ชิ้น , เสื้อกาวน์ใช้แล้วทิ้ง (Disp.Isolation coverall sterile) จำนวน 150 ชุด , เสื้อกาวน์ Disp.Isolation coverall non-sterile จำนวน 50 ชุด , แอลกอฮอล์เจล ขนาด 450 ml. จำนวน 40 ขวด และหน้ากากอนามัย (Surgical mask) จำนวน 1,000 ชิ้น เพื่อให้นำไปใช้ในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และบุคลากรโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป