• 14 March 2023

วันที่ 14 มีนาคม 2566 นพ.บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มอบหมายให้ชมรมจริยธรรม จัดกิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ นั่งสมาธิ ปฏิบัติบูชา วันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น 8 ค่ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และผู้มารับบริการ เพื่อทำจิตใจให้เป็นสมาธิ สงบ ผ่องใส ทั้งนี้ชมรมจริยธรรม จะจัดกิจกรรมฯอย่างต่อเนื่อง ทุกวันจันทร์ เวลา 11.00 น. ณ ศาลาตันติสุนทร โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช