บริการของเรา

ตรวจรักษาส่องกล้องกระเพาะอาหาร และลำไส้ (มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ได้เร็ว รักษาหาย ป้องกันได้)

ประวัติการศึกษา

YearDegreeInstitute
-ปริญญาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
-อายุรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารฯรพ.ภูมิพลอดุลยเดช

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

DayTimeAddress
  • Wednesday 
  • 17:00 - 19:00 
  • ที่ตั้ง : อาคารผู้ป่วยนอกใหม่