บริการของเรา

ตรวจรักษาส่องกล้องกระเพาะอาหาร และลำไส้ (มะเร็งลำไส้ใหญ่ รู้ได้เร็ว รักษาหาย ป้องกันได้)

ประวัติการศึกษา

Year Degree Institute
- ปริญญาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารฯ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

Day Time Address
  • Wednesday 
  • 17:00 - 19:00 
  • ที่ตั้ง : อาคารผู้ป่วยนอกใหม่