• 28 March 2022
[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 7
  • File Size 3.18 MB
  • File Count 1
  • Create Date 28 March 2022
  • Last Updated 28 March 2022

MOIT 14 ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนฯ (แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564/หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน/ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร/ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน)