• 28 March 2022
[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 4
  • File Size 2.14 MB
  • File Count 1
  • Create Date 28 March 2022
  • Last Updated 28 March 2022

MOIT 20 ไตรมาสที่ 2 การรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565/รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS