• 28 March 2022
[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 0
  • File Size 68.00 KB
  • File Count 1
  • Create Date 28 March 2022
  • Last Updated 28 March 2022

MOIT 23 ไตรมาสที่ 2 หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน/แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์