• 31 March 2023
[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 1
  • File Size 6.18 MB
  • File Count 1
  • Create Date 31 March 2023
  • Last Updated 31 March 2023

MOIT 7 (ไตรมาส 2) หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566