• 28 March 2022
[featured_image]
Download
Download is available until [expire_date]
  • Version
  • Download 2
  • File Size 303.63 KB
  • File Count 1
  • Create Date 28 March 2022
  • Last Updated 28 March 2022

MOIT 15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน/แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน